Bursa

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu

domowa atmosfera poza rodzinnym domem

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Rekrutacja kandydatów do bursy na wolne miejsca odbędzie się zgodnie z terminarzem rekrutacji.
Pobierz terminarz

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
Wniosek o przyjęcie składa się w wersji papierowej w sekretariacie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48.
Pobierz wniosek

W przypadku trudności z pobraniem winosku należy zgłosić się do sekratariatu bursy aby uzyskać winosek w wersji papierowej, wypełnić i złożyć go.
Przed wypełeniem wniosku prosimy przeczytać POUCZENIE na stronie 5 wniosku.
Do wniosku należy dołączyć obowiązkowe załączniki znajdujące się w archiwum do pobrania poniżej.
Pobierz obowiązkowe załączniki

Do wniosku można dołączyć także dokumenty dodatkowe potwierdzające spełnianie zgłoszonych do oceny kryterów ujętych w Tabeli 1 lub Tabeli 3.
Pobierz załączniki dodatkowe

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie bursy zgodnie z terminarzem rekrutacji. Informację w tej sprawie będzie można uzyskać także pod nr tel. 67 – 26 – 20 - 186 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00).

Kandydaci, którzy zostaną zawalifikowani do bursy będą zobowiązani w ustalonym terminie do złożenia oświadczenia – potwierdzenia woli przyjęcia do bursy
OŚWIADCZENIE WOLI

Brak złożenia oświadczenia w terminie ustalonym w terminarzu będzie jednoznaczne z rezygnacją kandydata.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do bursy zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z terminarzem poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie bursy. Informację w tej sprawie będzie można uzyskać także pod nr tel. 67 – 26 – 20 - 186 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00).

O BURSIE

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu jest placówką opiekuńczo – wychowawczą dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazialnych, uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania. Placówka stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka, przygotowania do samodzielności, aktywności, kreatywności, do rozumienia siebie i otaczającego świata.
Bursa usytuowana jest przy ul. Kcyńskiej 48, m.in. w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

15 lat istnienia placowki

28 pokoi z bezprzewodowym
dostępem do internetu

ostatni remont generalny 4 lata temu

monitoring podnoszący poczucie
bezpieczeństwa

OFERTA BURSY

W celu realizacji swoich zadań nasza placówka oferuje m. in.:

 • całodobową opiekę
 • 2-3 osobowe pokoje z własną łazienką
 • tanie i smaczne całodzienne wyżywanie
 • pomoc wychowawców w przygotowaniu się do lekcji
 • pokój do nauki wyposażony w stanowiska komputerowe
 • możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego
 • uczestnictwo w organizowanych imprezach
 • obiektywne traktowanie w sytuacjach trudnych
 • sprawiedliwe ocenianie zachowań i postaw.

OPŁATY

Za pobyt w bursie wnosi się następujące opłaty:

 • za zakwaterowanie – 104,00 zł za miesiąc
 • całodzienne wyżywienie stanowiące tylko tzw.
  "wsad do kotła” – 10,00 zł (śniadanie, obiad i kolacja)

Ponadto wnosi się jednorazowo kwotę 100,00 zł na poczet kaucji, która jest zwrotna po wykwaterowaniu z bursy - stanowi ona zabezpieczenie w przypadku wyrządzenia szkód w mieniu bursy.

Bursa szansą dla młodzieży uczącej się

GALERIA

Herb Wągrowca

TURYSTYKA

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48 zaprasza w okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) w szczególności:

 • organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży (np. obozy, kolonie)
 • grupy zorganizowane.

Dysponujemy pokojami 2 i 3-osobowymi z łazienkami oraz możliwością wyżywienia w stołówce naszej placówki oferując smaczne posiłki.

Dysponujemy miejscami noclegowymi w ogólnej ilości 83, tj.:

 • pokój 2-osobowy – 1
 • pokój 3-osobowy – 27

Cena noclegu: 35,00 zł – 45,00 zł/ od osoby.

W chwili obecnej nie prowadzi się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontakt
ul. Kcyńska 48
62-100 Wągrowiec
Wielkopolska
tel. 067 26 20 186
e-mail: sekretariat@bursawagrowiec.pl