Bursa

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu

domowa atmosfera poza rodzinnym domem

REKRUTACJA 2017/2018

INFORMACJE OGÓLNE

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek odpowiednio: rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego, zgodnie z terminarzem rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie składa się w sekretariacie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48, w wersji papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie od 22 maja 2017 roku do 14 czerwca 2017 roku, godz. 14:00.

Kandydaci do bursy w terminie do 23 czerwca 2017 roku, godz. 14:00 składają dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym jako uzupełnienie złożonego wniosku, jeżeli nie zostały one dołączone do wniosku.

W terminie do 12 lipca 2017 roku, godz. 10:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do bursy. Listy zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Bursy.

W terminie do 21 lipca 2017 roku, godz. 15:00 kandydat zakwalifikowany do bursy składa potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oświadczenia o zakwalifikowaniu do wybranej szkoły i zamiarze podjęcia w niej nauki. W przypadku kandydata niepełnoletniego potwierdzenie woli przyjęcia składa rodzic, a w przypadku kandydata pełnoletniego sam kandydat. Druk oświadczenia będzie dostępny od dnia 12 lipca 2017 roku.

W dniu 24 lipca 2017 roku do godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do bursy. Listy zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Bursy.

O BURSIE

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu jest placówką opiekuńczo – wychowawczą dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazialnych, uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania. Placówka stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka, przygotowania do samodzielności, aktywności, kreatywności, do rozumienia siebie i otaczającego świata.
Bursa usytuowana jest przy ul. Kcyńskiej 48, m.in. w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

17 lat istnienia placowki

28 pokoi z bezprzewodowym
dostępem do internetu

ostatni remont generalny 6 lat temu

monitoring podnoszący poczucie
bezpieczeństwa

OFERTA BURSY

W celu realizacji swoich zadań nasza placówka oferuje m. in.:

 • całodobową opiekę
 • 2-3 osobowe pokoje z własną łazienką
 • tanie i smaczne całodzienne wyżywanie
 • pomoc wychowawców w przygotowaniu się do lekcji
 • pokój do nauki wyposażony w stanowiska komputerowe
 • możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego
 • uczestnictwo w organizowanych imprezach
 • obiektywne traktowanie w sytuacjach trudnych
 • sprawiedliwe ocenianie zachowań i postaw.

OPŁATY

Za pobyt w bursie wnosi się następujące opłaty:

 • za zakwaterowanie – 104,00 zł za miesiąc
 • całodzienne wyżywienie stanowiące tylko tzw.
  "wsad do kotła” – 10,00 zł (śniadanie, obiad i kolacja)

Ponadto wnosi się jednorazowo kwotę 100,00 zł na poczet kaucji, która jest zwrotna po wykwaterowaniu z bursy - stanowi ona zabezpieczenie w przypadku wyrządzenia szkód w mieniu bursy.

Bursa szansą dla młodzieży uczącej się

GALERIA

Herb Wągrowca

TURYSTYKA

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48 zaprasza w okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) w szczególności:

 • organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży (np. obozy, kolonie)
 • grupy zorganizowane.

Dysponujemy pokojami 2 i 3-osobowymi z łazienkami oraz możliwością wyżywienia w stołówce naszej placówki oferując smaczne posiłki.

Dysponujemy miejscami noclegowymi w ogólnej ilości 83, tj.:

 • pokój 2-osobowy – 1
 • pokój 3-osobowy – 27

Cena noclegu: 45,00 zł od osoby.

Konto bankowe: 15 1020 3903 0000 1402 0115 2446

W chwili obecnej nie prowadzi się żadnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontakt
ul. Kcyńska 48
62-100 Wągrowiec
Wielkopolska
tel. 067 26 20 186
e-mail: sekretariat@bursawagrowiec.pl