Bursa

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu

domowa atmosfera poza rodzinnym domem

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zobacz

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Zasady i terminy rekrutacji - sprawdź

Wniosek - pobierz

Załączniki do wniosku:

Oświadczenie dot. odległości, dojazdów (obowiązkowe) - pobierz

Oświadczenie - rodzeństwo (jeśli dotyczy) - pobierz

Oświadczenie - wielodzietność (jeśli dotyczy) - pobierz

Oświadczenie woli należy pobrać dopiero po zakwalifikowaniu kandydata do bursy i dostarczyć je w terminie wskazanym w terminarzu rekrutacji.

Oświadczenie woli przyjęcia - pobierz

O BURSIE

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu jest placówką dla uczniów szkół ponadpodstawowych, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. Placówka stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka, przygotowania do samodzielności, aktywności, kreatywności, do rozumienia siebie i otaczającego świata.
Bursa usytuowana jest przy ul. Kcyńskiej 48, m.in. w sąsiedztwie Zespołu Szkół Nr 1.

KURSY 2023/2024

Każdy, kto ubiega się o miejsce w bursie w związku z odbywaniem kursu powinien:

 1. Zapoznać się z informacjami zawartymi w tabeli dot. terminów i opłat (dostępna poniżej)
 2. Pobrać i wypełnić aktualny wniosek (dostępny poniżej)
 3. Dokonać terminowej płatności na konto bankowe Bursy Szkolnej 15 1020 3903 0000 1402 0115 2446
 4. Potwierdzić telefonicznie pobyt w bursie (tel.:67 26 20 186)
 5. Przyjechać do bursy w wyznaczonym terminie z wypełnionym wnioskiem oraz potwierdzeniem wpłaty

Warunkiem zakwaterowania jest przedłożenie prawidłowo wypełnionego i aktualnego wniosku wraz z potwierdzeniem wpłaty.

W przypadku braku wniesienia należnej opłaty we wskazanym terminie, bursa zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania.

W bursie mogą przebywać jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.

OFERTA BURSY

W celu realizacji swoich zadań nasza placówka oferuje m. in.:

 • całodobową opiekę
 • 3 osobowe pokoje z własną łazienką
 • tanie i smaczne całodzienne wyżywanie
 • pomoc wychowawców w przygotowaniu się do lekcji
 • pokój do nauki wyposażony w stanowiska komputerowe
 • możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego
 • uczestnictwo w organizowanych imprezach
 • obiektywne traktowanie w sytuacjach trudnych
 • sprawiedliwe ocenianie zachowań i postaw.

OPŁATY

Za pobyt w bursie wnosi się następujące opłaty:

 • za zakwaterowanie – 104,00 zł za miesiąc
 • za zakwaterowanie (od 1 stycznia 2024 roku)140,00 zł za miesiąc
 • całodzienne wyżywienie stanowiące tylko tzw.
  "wsad do kotła” – 18,00 zł (śniadanie, obiad i kolacja)

Bursa szansą dla młodzieży uczącej się

GALERIA

Herb Wągrowca

TURYSTYKA

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48 zaprasza w okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) w szczególności:

 • organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży (np. obozy, kolonie)
 • grupy zorganizowane.

Dysponujemy pokojami 2 i 3-osobowymi z łazienkami oraz możliwością wyżywienia w stołówce naszej placówki oferując smaczne posiłki.

Dysponujemy miejscami noclegowymi w ogólnej ilości 83, tj.:

 • pokój 2-osobowy – 1
 • pokój 3-osobowy – 27

OGŁOSZENIE - Konkurs na stanowisko Główny Księgowy

Treść ogłoszenia: zobacz
Załączniki do pobrania: pobierz

Informacja o wyniku konkursu: Zobacz

Kontakt
ul. Kcyńska 48
62-100 Wągrowiec
Wielkopolska
tel. 067 26 20 186
e-mail: sekretariat@bursawagrowiec.pl