Bursa

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu

domowa atmosfera poza rodzinnym domem

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - więcej

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Mieszkasz poza miastem, pragniesz uczyć się w jednej z wągrowieckich szkół ponadpodstawowych, ale wizja codziennego dojazdu do szkoły przeraża Ciebie,

NASZA BURSA CZEKA NA CIEBIE!

Zapewniamy opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Oferujemy pokoje 3-osobowe z łazienką, całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę, przyjazną atmosferę, życzliwych wychowawców, wsparcie w rozwiązywaniu problemów, zajęcia wychowawcze i profilaktyczne, edukację kulturalną, ekologiczną i regionalną, rozwijanie zainteresowań i kreatywności, krąg nowych znajomości rówieśniczych.

Zasady i terminy rekrutacji - sprawdź

Wniosek - pobierz

Załączniki do wniosku:

Oświadczenie dot. odległości, dojazdów (obowiązkowe) - pobierz

Oświadczenie - rodzeństwo (jeśli dotyczy) - pobierz

Oświadczenie - wielodzietność (jeśli dotyczy) - pobierz

Wyniki rekrutacji:

Lista kandydatów zakwalifikowanych (na wolne miejsca) - sprawdź

Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do złożenia oświadczenia woli przyjęcia do bursy do dnia 01 sierpnia 2022 roku.

Oświadczenie woli przyjęcia - pobierz

Lista kandydatów przyjętych (na wolne miejsca) - sprawdź

O BURSIE

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu jest placówką dla uczniów szkół ponadpodstawowych, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. Placówka stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka, przygotowania do samodzielności, aktywności, kreatywności, do rozumienia siebie i otaczającego świata.
Bursa usytuowana jest przy ul. Kcyńskiej 48, m.in. w sąsiedztwie Zespołu Szkół Nr 1.

KURSY

Kurs w terminie: 05.09.2022 - 30.09.2022

Uwaga! W danich 01.09.2022 do 02.09.2022 w godzinach 8:00 - 14:00 należy potwierdzić telefonicznie (67 26 20 186) zamiar pobytu w bursie - pobyt potwierdza pełnoletni kursant lub rodzic w przypadku niepełnoletniego kursanta.

Opłata za pobyt: 446,00 zł (opłata ta obejmuje łącznie zakwaterowanie i wyżywienie)

Kwotę 446,00 zł należy wpłacić do dnia 02.09.2022 na konto bankowe Bursy Szkolnej 15 1020 3903 0000 1402 0115 2446

Uwaga! Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku.
W przypadku braku wniesienia należnej opłaty we wskazanym terminie, bursa zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania.

Wniosek do bursy

Warunkiem zakwaterowania jest przedłożenie prawidłowo wypełnionego wniosku.


Przyjazd możliwy w dniu 04.09.2022 (niedziela) w godz. 18:00 - 20:30 (Nie stawienie się kursanta do bursy w dniu kwaterowania lub brak telefonicznej informacji o przyjeździe w późniejszym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu w bursie)

W bursie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.

OFERTA BURSY

W celu realizacji swoich zadań nasza placówka oferuje m. in.:

 • całodobową opiekę
 • 3 osobowe pokoje z własną łazienką
 • tanie i smaczne całodzienne wyżywanie
 • pomoc wychowawców w przygotowaniu się do lekcji
 • pokój do nauki wyposażony w stanowiska komputerowe
 • możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego
 • uczestnictwo w organizowanych imprezach
 • obiektywne traktowanie w sytuacjach trudnych
 • sprawiedliwe ocenianie zachowań i postaw.

OPŁATY

Za pobyt w bursie wnosi się następujące opłaty:

 • za zakwaterowanie – 104,00 zł za miesiąc
 • całodzienne wyżywienie stanowiące tylko tzw.
  "wsad do kotła” – 18,00 zł (śniadanie, obiad i kolacja)

Bursa szansą dla młodzieży uczącej się

GALERIA

Herb Wągrowca

TURYSTYKA

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48 zaprasza w okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) w szczególności:

 • organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży (np. obozy, kolonie)
 • grupy zorganizowane.

Dysponujemy pokojami 2 i 3-osobowymi z łazienkami oraz możliwością wyżywienia w stołówce naszej placówki oferując smaczne posiłki.

Dysponujemy miejscami noclegowymi w ogólnej ilości 83, tj.:

 • pokój 2-osobowy – 1
 • pokój 3-osobowy – 27

Cena noclegu: 55,00 zł od osoby.

Konto bankowe: 15 1020 3903 0000 1402 0115 2446

Obecnie nie prowadzi się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontakt
ul. Kcyńska 48
62-100 Wągrowiec
Wielkopolska
tel. 067 26 20 186
e-mail: sekretariat@bursawagrowiec.pl